Weer meer kinderen naar (steeds duurdere) kinderopvang

In het tweede kwartaal van 2022 gingen er 887.000 kinderen met kinderopvangtoeslag naar de opvang. Dit is een toename van 18.000 kinderen ten opzichte van het eerste kwartaal. Er gingen 381.000 kinderen naar de dagopvang, 432.000 kinderen naar de buitenschoolse opvang en 95.000 kinderen naar de gastouderopvang.


Het gebruik van kinderopvang is daarmee met in totaal met 58.000 kinderen gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

 

Enkel bij de gastouderopvang is het totaal aantal kinderen gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar, met 4000 kinderen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 is het gebruik van kinderopvang wel bij iedere opvangvorm gestegen. Het gemiddelde aantal uren opvang per kind per maand is weer verder gestegen. Kinderen gingen gemiddeld 64,5 uur naar de opvang. Deze stijging deed zich bij iedere opvangvorm voor.

'Meer vrouwen aan het werk'

Ook de gemiddelde arbeidsparticipatie van alle vrouwen tussen de 15 en 75 is gestegen, zowel in vergelijking met het vorige kwartaal als in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De arbeidsparticipatie van moeders met jonge kinderen is ook gestegen, maar de gemiddelde arbeidsparticipatie onder alleenstaande moeders is licht gedaald.

De kinderopvangtarieven zijn in het tweede kwartaal eveneens verder gestegen. Hierdoor is het verschil tussen het gemiddelde tarief en de maximum uurprijs bij iedere opvangsoort toegenomen. Dit verschil is het grootst bij de buitenschoolse opvang. Het gemiddelde tarief van 7,92 euro ligt 8,4 procent boven de maximum uurprijs die voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt. Het verschil van 0,61 euro per uur betalen ouders volledig zelf. Het gemiddelde tarief in de dagopvang van 8,83 euro ligt 3,8 procent boven de maximum uurprijs. Het verschil bij de gastouderopvang voor 0 t/m 3-jarigen is met 0,8 procent het kleinst.

 
Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]