Werkgevers kinderopvang bieden 3 procent loonsverhoging

Vakbond FNV vraagt 5 procent loonsverhoging voor de werknemers in de kinderopvang, het CNV 3 procent. Werkgeversorganisaties BK en BMK hebben de bonden nu een loonstijging van 3 procent plus een eenmalige uitkering van 0,5 procent aangeboden, ‘als blijk van waardering voor betrokkenheid van medewerkers in de afgelopen tijd’.
Werkgevers kinderopvang bieden 3 procent loonsverhoging

 

Met het loonbod komen de werkgevers voor een groot deel tegemoet aan de wens van de vakbonden en doen ze naar eigen zeggen ‘een passend voorstel, zeker in deze ingewikkelde periode’. Volgens de werkgevers zijn sinds 2017 de salarissen in de kinderopvang al gestegen met 13,5 procent. Dat is 4,5 procent meer dan het gemiddelde in Nederland. Op 7 juni spreken alle partijen elkaar weer over de nieuwe cao kinderopvang, die moet lopen van de tweede helft van 2021 tot en met 2022.

Wel hebben de werkgeversorganisaties BK en BMK vraagtekens bij de cao-voorstellen van vakbond FNV. Hun belangrijkste bezwaar: de voorgestelde afschaffing van de jaarurensystematiek en de beschikbaarheidsdag. Die afschaffing lost volgens de werkgevers het probleem van de hoge werkdruk niet op. ‘Werkgevers zien en horen wat er speelt op het gebied van werkdrukbeleving, daar willen we iets mee. Maar het is een ingewikkeld probleem dat we niet alleen in de cao kunnen oplossen.’

Als redenen noemen zij de strikte wet- en regelgeving, zoals het vaste gezichten criterium, en de verplichting dat pauzetijden vast moeten liggen. En aan de andere kant is flexibiliteit van de opvang nodig. ‘Niet alleen omdat ouders dat vragen, ook omdat de wetgeving dat eist. Dagelijks wijzigen groepssamenstellingen. Die combinatie van strikte regels en flexibiliteit maakt het roosteren moeilijk. Tel daarbij op dat er regelmatig te weinig personeel is door de krapte op de arbeidsmarkt, door ziekte of zoals afgelopen jaar door Covid en medewerkers die in quarantaine moesten. Dan ontstaan er situaties waarin er een beroep gedaan moet worden op de creativiteit en flexibiliteit van medewerkers.’

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]