Zesde Jaarcongres Leve het jonge kind

Al voor de zesde keer staat de Jaarbeurs in Utrecht in het teken van Het Jonge Kind. Op 7 november openen de deuren speciaal voor pedagogisch medewerkers en gastouders, leerkrachten in de onderbouw, pedagogen, remedial teachers, studenten en docenten. Lees het volledige programma online en schrijf je gauw in!
Zesde Jaarcongres Leve het jonge kind

Dit jaar staat het congres in het teken van kwaliteit in de omgang met het jonge kind. Dagvoorzitter en hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk, Bas Levering: ‘Het gaat nog altijd niet goed met de relatie tussen het onderwijs en de kinderopvang. Het is zeer de vraag of we wat dat betreft in de afgelopen acht jaar veel opgeschoten zijn. Laten we er geen doekjes om winden: de beide sectoren bestrijden elkaar als het gaat om de vraag hoe er in ons land met het jonge kind moet worden omgegaan.’ Na de dagopening spreekt Bas Levering met prof. dr. Sieneke Goorhuis over de actualiteiten rondom het jonge kind. Hierna vertelt prof. dr. Ruben Fukkink, bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam en lector Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam, over de groei van de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang en het effect daarop voor kinderen, studenten en pedagogisch medewerkers. Hij belicht hoe je van trainer tot en met kind, van opleiding tot en met kindcentrum, kunt werken aan de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang met effectieve aanpakken.

Persoonlijke deelsessies

Na deze start kun je kiezen uit 23 uiteenlopende deelsessies, om de dag zo maximaal te laten aansluiten bij je eigen wensen en interesses. Een greep uit het aanbod:

Spel stimuleren: een vak! Leer kijken naar de (niet)speelwereld van kinderen en ontdek wat een kind nodig heeft op het gebied van de spelontwikkeling en spelgedrag.

Kindgericht werken, geef ze de ruimte! Wat doe je als je daadwerkelijk inspeelt op de kinderen? Hoe zeg je NEE tegen alle geplande activiteiten en weet je toch dat je een goed beredeneerd aanbod verzorgt? Tijdens deze inspiratiesessie krijg je veel ideeën waarmee je de volgende dag in je groep echt kindgericht kunt werken!

Oog voor kindontwikkeling en communicatie middels video-interactiebegeleiding: handvatten voor de professional VIB helpt bij het ontdekken wat het kind/de leerling in jouw groep nodig heeft om tot ontwikkeling te komen en geeft inzichten en handvatten voor de professional hoe die afstemming eruit kan zien.

Pedagogische Tact Waarom doe jij de dingen zoals jij ze doet? In deze deelsessie onderzoeken we samen wat de betekenis is van jouw contact met de kinderen met wie jij werkt.

Met kinderen in gesprek over gevoelens Wat gaat er in kinderen om? Dat is voor ons als volwassene soms lastig te begrijpen. De enige die ons daar meer over kan vertellen is het kind zelf. Maar hoe kun je met het kind daarover in gesprek gaan? 

Vertrek eens zonder thema Dit is het durven loslaten van je eigen sturende aanbod en ruimte laten voor initiatief en ondernemingszin van de kinderen in de groep.

deBabyspecialist in kinderopvang Het onderzoeken van de behoeften van iedere individuele baby en het afstemmen hierop is een fundamentele vaardigheid van de babyspecialist. Daarvoor is kennis over de ontwikkeling, verlangens en mogelijkheden van de baby nodig.

Het volledige aanbod vind je online op www.hetjongekind.nl/deelsessies.

Inspirerende middag

Na een weldadige lunch kun je de informatiemarkt bezoeken, waar aanbieders uit het hele land je op de hoogte brengen van nieuw materiaal en ontwikkelingen voor jonge kinderen. Daarna vervolgt het plenaire programma. Ecologisch pedagoog Wilma van Esch houdt een betoog over ‘het goede doen, ook in de ogen van kinderen’. Via herkenbare voorbeelden uit kinderopvang en onderbouwgroepen laat Wilma je nadenken over jouw bijdrage aan het boeiende en rijke ontwikkelproces van jonge kinderen. Vervolgens vertelt dr. Lisette van der Poel, hogeschoolhoofddocent Instituut voor Ecologische Pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht, over de zin en onzin van spelenderwijs leren. Wanneer we kinderen vragen waarom ze spelen, antwoorden ze meestal: ‘Gewoon, omdat het leuk is.’ In deze lezing zal duidelijk worden waarom juist het plezier in spel spelen zo waardevol maakt en dat het accent zeker niet hoeft te liggen op het educatieve element van spel. Daarna mag iedereen zelf aan de slag met dansdocente Lenneke Gentle tijdens een bewegelijk intermezzo. Jonge kinderen zitten veel op hun stoel. Hoe kun je in de korte momenten die zich dagelijks aandienen een beweegactiviteit doen zonder dat je de hele ruimte hoeft te verbouwen? Lenneke zet je letterlijk in beweging!

Na de middagpauze is het tijd voor een nieuwe ronde met deelsessies. Breng je kennis voor de praktijk van alledag op peil door een keuze te maken uit het aansprekende en brede aanbod. Tot slot wordt het congres afgerond met een borrel. Tijd om je collega’s uit het werkveld te spreken en hun ervaringen over het congres te horen!

Meer informatie

Het zesde Jaarcongres Leve het jonge kind vindt plaats op 7 november 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht. Op www.hetjongekind.nl vind je het volledige programma en alle inspirerende deelsessies. KIDDO-abonnees ontvangen € 30,- korting op de deelnameprijs. Studenten en (geregistreerde) gastouders profiteren ook van een aantrekkelijk tarief. Ook is er meerpersoonskorting mogelijk. Kijk voor alle voorwaarden op de site of neem contact op met Logacom BV via +31 (0)20 320 33 64. 

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]