Permanent leren

De kwaliteit in kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie staat of valt met de kwaliteit van de professional. Over de kwaliteit van professionals wordt in Nederland en daarbuiten veel gediscussieerd en nagedacht.
Permanent leren


Welke competenties hebben beroepskrachten nodig om de kwaliteit van de voorzieningen te handhaven en af te stemmen op de behoeften van kinderen en ouders? Competenties en vaardigheden leer je niet alleen op de opleiding, maar ook in de praktijk. Levenslang leren en een lerende en reflectieve houding zijn daarbij onmisbaar.

Lees het artikel of de complete KIDDO via Kinderopvang Kennisword abonnee of bestel hier het nummer in print. 

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]