Zorgeloos naar de kleuterschool?

Starten in de kleuterklas is voor veel kinderen en hun ouders een bewogen levensfase. Alles is nieuw en anders, gaat dat wel lukken? Samen met ouders en kinderen kun je veel doen om die overgang warm te laten verlopen. Twee praktijkvoorbeelden uit opvang en onderwijs tonen hoe.
Zorgeloos naar de kleuterschool?

In sommige landen zijn kinderopvang en kleuteronderwijs geïntegreerd: ze vallen samen. De eerste overgang die kinderen dan voelen is die naar de lagere school, vaak op de leeftijd van 6 of 7 jaar. In Nederland en België zit dat anders. In Nederland maken kinderen de overstap naar de kleuterklas op de leeftijd van 4 jaar. In Vlaanderen kunnen kinderen naar de kleuterklas zodra ze 2,5 jaar oud zijn. Dat is vroeg. Vaak gaat die stap samen met onzekerheid, bezorgdheid en vragen. Want in de school is alles ‘anders’ en ‘nieuw’: de klaslokalen en de inrichting, de juf of meester, de kinderen, de schoolregels, het dagverloop, de kleuren en geuren, grotere groepen, het voltallige personeel…

Kinderen die voordien naar de opvang gingen, weten min of meer hoe een groep kinderen werkt. Maar ook voor hen blijft het spannend. Kinderen die geen ander opvoedingsmilieu kennen dan thuis (of de buren of de familie) zetten een nog veel grotere stap. Scholen zijn zich er niet altijd van bewust dat het soms een hele poos duurt vooraleer kinderen en ouders vertrouwd zijn met de school en zich er ook thuis gaan voelen.

Een bewogen start

In binnen- en buitenland krijgt de transitie naar de kleuterklas de laatste jaren steeds meer aandacht. Waarom? Een vlotte start in de kleuterschool is belangrijk voor het welbevinden van de kinderen én voor hun verdere schoolloopbaan. Onderzoek toont dat scholen onbewust door een ‘witte middenklasse-bril’ kijken. Gezinnen die thuis andere talen spreken dan op school of gezinnen in armoede zijn daardoor extra kwetsbaar en lopen meer risico op ‘uitvallen’ of moeilijker ‘mee zijn’. Het schoolsysteem is beter afgestemd op kinderen die al naar de opvang zijn geweest, die zindelijk zijn en taalvaardig in het Nederlands.

In Vlaanderen komt er langzaam beweging op dit terrein. Het beleid is zich bewust van de problemen en ook de praktijk ziet mogelijkheden tot actie. KIDDO zoomt in op twee voorbeelden waar kinderopvang en school starten met samenwerken.

Wennen: ook in de kleuterklas

In kinderopvang is er veel aandacht voor wennen. Nathalie Vandenbosch is coördinator van de Brusselse groepsopvang Nieuwkinderland. Zij vindt wennen ook belangrijk in de kleuterklas en werkt daarvoor samen met een school uit de buurt. ‘Het is een overgangsproces voor de hele familie. Wanneer ouders zich ongerust of onzeker voelen, kan dit een impact hebben op het kind.’ Om dat tegen te gaan, onderneemt de opvang verschillende acties. ‘Nog voor ze hun kind moeten inschrijven op school, nodigen wij alle ouders van kinderen van hetzelfde geboortejaar uit om samen met ons de school te bezoeken. Met de schooldirectie kwamen we overeen dat zij de ouders verwelkomen en een rondleiding geven. De school vertelt ook over het eigen inschrijvingsbeleid. Gebeurt het online? Wanneer zijn de uiterste data? Terwijl de ouders deze uitleg krijgen, brengen de kinderen een uurtje door in de kleuterklas. Zo leren ze die ook al een eerste keer kennen. Nadien nemen onze begeleiders dit met de ouders op: ze informeren en stimuleren hen om zich tijdig in te schrijven. Twee avonden zijn wij ook stand by om ouders concreet bij te staan, bijvoorbeeld bij een online inschrijving.’

Daarna begint het echte wennen. Nathalie: ‘Na de inschrijving gaan de kinderen met hun vaste begeleiders een paar keer spelen in de kleuterklas. Doordat ze met een vertrouwd persoon gaan wennen, hopen we dat onze kinderen de eerste schooldag minder angst of verdriet hebben. Kinderen kunnen pas goed starten op school als ze op hun eerste dag zonder zorgen door de schoolpoort wandelen. De jongste kleuters die al een tijdje schoolgaan, brengen omgekeerd trouwens ook nog af en toe en bezoekje aan onze opvang. Het is voor hen een vertrouwde plek waar ze even op adem kunnen komen.’ 

Lees verder in KIDDO 6 (2016) vanaf pagina 32. Nog geen abonnee? Klik hier.
Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]