Dossier: Baby's in de opvang

De babytijd is de meest intensieve leerperiode in een mensenleven. De groei en ontwikkeling van kinderen is een ongelofelijk proces. Baby’s die nog weinig controle hebben over hun bewegingen en reacties ontwikkelen zich binnen een paar jaar tot rennende, pratende, creatieve en communicatieve kinderen.

Om deze ontwikkeling goed te laten verlopen heeft de baby een veilige omgeving nodig met tijd en ruimte om activiteiten te ontplooien. De volwassene zorgt voor een respectvolle en warme benadering zodat de baby een sterke band ontwikkelt met zijn verzorgers. Volwassenen spelen ook een belangrijke rol in de taalontwikkeling

De thema’s in het dossier ‘Baby’s in de opvang’ gaan in op verschillende ontwikkelingsaspecten en pedagogisch handelen met baby’s: contact en verschonen, taal- en spraakontwikkeling, aanbieden van materiaal, hechting en scheiding.Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]