De nieuwe KIDDO:

Het belang van taal in de kinderopvang

KIDDO

BabysignalenKjille Soeting is jarenlang werkzaam op een babygroep en doet in haar boek Babysignalen verslag van haar nauwkeurige observaties van baby’s. Ze heeft allerlei contactmomenten tussen leidsters en baby’s beschreven, die in korte situatieschetsen tot leven komen.
Gooi het maar in mijn pet!Uitdrukkingen en zegswijzen kunnen nogal wat verwarring opleveren. Zeker voor autistische kinderen, maar ook voor kinderen voor wie het Nederlands niet hun moedertaal is. In dit artikel vind je een aantal praktische tips om in de buitenschoolse opvang (bso) aan de slag te gaan met uitdrukkingen en zegswijzen én een aantal uitgewerkte voorbeelden uit het boek Gooi het maar in mijn pet!.
De rol van prentenboeken in de kinderopvangAls je in de kinderopvang werkt, weet je allang hoe belangrijk plaatjes zijn. Dat ze helpen om iets te leren kennen en herkennen. Plaatjes in prentenboeken spelen een belangrijke rol voor jonge kinderen. Het prentenleesboek Kat Kaat is weg moedigt jonge nieuwkomers op een speelse manier aan om te leren lezen en praten in een voor hen nieuwe taal.
Klankbewustzijn bij jonge kinderenDe ontwikkeling die jonge kinderen meemaken op het gebied van spraak en taal is gran- dioos. In een aantal jaren leert een kind volledige zinnen maken, verstaanbaar spreken en woordjes lezen. In zowel de mondelinge als de schriftelijke taalontwikkeling speelt klankbewustzijn een belangrijke rol.
Sprekende ogen, lachende mondDat eerste woordje van je kind. Wonderlijk. Zowel het woord als het moment vergeet je als ouder nooit meer. Taligheid start bij dat eerste woordje en gaat langzaam over in het praten in zinnen.
Wat als je een kind met TOS in de groep hebt?Vandaag spreek ik mijn collega Corine Louwerse. Zij is inmiddels ruim vijf jaar werkzaam als Ambulant TOS-begeleider bij de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK).
Hoe ons taalgebruik kinderen tekortdoetEr is al veel geschreven over taalontwikkeling bij kinderen. Maar wat doet het taalgebruik van volwassenen met het zelfbeeld van kinderen? Dit artikel gaat over de wereld van de niet-herkende kennis.
Pedagogisch medewerker en acteur tegelijk?Toneelstukken zijn een genot om naar te kijken: de acteurs die zich inleven in een andere rol, het verhaal dat zich steeds verder uitrolt en de kostuums en materialen die gebruikt worden, vormen een bron van vermaak.
Laaggeletterdheid voorkomenOm laaggeletterdheid te voorkomen, moeten kinderen zich in een doorgaande lijn ontwikkelen van ontluikende geletterdheid naar functionele geletterdheid. Ontluikende geletterdheid is de eerste grote stap op weg naar functionele geletterdheid.
De taal van aanrakingAanraken is een oervorm van communiceren. Zonder aanraking sterft een zuigeling, zelfs als aan alle andere levensbehoeften is voldaan. Aanraken is dan ook een van onze levensbehoeften. We hebben het nodig voor een gezonde en goede ontwikkeling.
Taal stimuleren? Blij(f) praten!Werken aan de taalontwikkeling van jonge kinderen, het behoort tot de dagelijkse taken in kinderopvang en onderwijs. Niet alleen zijn hier taalstimulerende vaardigheden van de pedagogisch medewerker of leerkracht voor nodig, ook is het belangrijk de rol van ouders te erkennen.
Grip krijgen op het lastige gedrag van kinderen in de bsoTaal is als de lucht die we inademen: het is overal, de hele dag door. Pedagogisch profes- sionals zetten taal in om kinderen onder andere sociaal gedrag te laten oefenen en om ze hun behoeften te laten uiten.
Taalstimulering bij peutersDe manier waarop volwassenen tegen kinderen op een taalstimulerende manier kunnen praten is: niet te snel en aangepast aan het taalniveau van het kind. In een aan het kind aangepast taalaanbod voorlezen, rijmen, zingen, benoemen, uitleggen en vragen zijn de belangrijkste ingrediënten van de taalstimulering.
Zeven seconden pauzeHoewel baby’s niet kunnen spreken, hebben zij jouw spraak wel nodig voor hun taalontwikkeling. Zelfs in de buik zijn foetussen al bezig met het verwerken van geluiden en klanken.
De rol van taal voor meertalige kinderenTaal is de sleutel tot je innerlijk, verwoordt je identiteit, bepaalt je blik op de wereld, kleurt je levenservaringen en voedt onderlinge relaties. Maar welke rol spelen de verschillende talen voor meertalige kinderen? Hoe verhouden die talen zich tot elkaar en hoe bewust zijn meertalige kinderen zich eigenlijk van elk van hun talen?
Reserveer nu: KIDDO 2 2022 (Opleidingsspecial)In deze KIDDO sta jij in het middelpunt. Misschien werk je al jaren in de kinderopvang en denk je na over het volgen van een opleiding om leidinggevende te worden of sta je pas aan het begin van jouw loopbaan. Deze KIDDO staat volledig in het teken van opleiden, zodat jij nog beter in jouw werk wordt. Ook besteden we aandacht aan kinderen met opvallend gedrag, hoe om te gaan met ruzie op de groep, mediawijsheid en delen we tips en handvatten voor het inzetten op kleine ontmoetingen.
Woede om uithuisplaatsingen van kinderen na toeslagenaffaireDe Nederlandse Tweede Kamer heeft woedend gereageerd op uithuisplaatsingen van kinderen na de toeslagenaffaire. De Kamer wil nu een betere bescherming van ouders en kinderen die te maken dreigen te krijgen met uithuisplaatsing.
Klachtenloket kinderopvang lost problemen vaker meteen opAl enige jaren wordt er meer beroep gedaan op het Klachtenloket Kinderopvang. Ook in 2021 was er een lichte toename van het aantal behandelde klachten. Dat steeg naar 655, van 647 in 2020. In 2019 behandelde het loket nog 392 klachten. Dat blijkt uit het jaarverslag 2021 van het Klachtenloket.
Vervallen licenties programma’s voorschoolse educatieEr zijn nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot programma’s voor voorschoolse educatie (VE), melden Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Dit heeft mogelijk consequenties voor VE-aanbieders die werken met een VE-programma uit de databank ‘Effectieve jeugdinterventies’ van het NJi.
Nieuw | Het kindcentrum als speel-, leer- en werkgemeenschap

Een plek voor ieder kind waar zij kunnen spelen, leren en werken. Dat is een kindcentrum! Een voorziening waar professionals uit het onderwijs, de opvang, welzijn en zorg vanuit een gezamenlijke visie samen met ouders werken aan de brede ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 12 jaar. 
In dit boek bundelt Jeannette Doornenbal samen met Annelies Kassenberg haar inzichten van de afgelopen 15 jaar in kindcentra. Wat zijn de uitgangspunten, wat brengt het kinderen, ouders, professionals en de samenleving? En wat is er nodig om een kindcentrum vorm te geven?

Begin het nieuwe schooljaar goed met een bezoek aan KindVakBegin het nieuwe schooljaar goed met een bezoek aan KindVak, dé vakbeurs voor professionals uit het primair onderwijs! Laat je inspireren op 29, 30 september en 1 oktober door ons goedgevulde workshopprogramma, met o.a. aandacht voor buiten, groen, ICT, blended learning, gezondheid & beweging. Of struin over de beursvloer met meer dan 100 exposanten, die alle nieuwste trends en materialen laten zien. Registreer je nu en we zien je graag in september in Brabanthallen ’s-Hertogenbosch. KindVak, als kinderen je vak zijn!
Meertalige kinderopvang als wettelijke mogelijkheidOp 25 januari 2022 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt dat het kabinet voornemens meertalige dagopvang structureel wettelijk mogelijk te maken.
Protocol Kinderopvang & COVID-19 per 25 april 2022 vervallenHet Nederlandse kabinet heeft het grootste deel van de coronamaatregelen losgelaten. Voor de kinderopvang gelden daarmee geen specifieke maatregelen meer. Het protocol Kinderopvang & COVID-19 komt daarom per 25 april 2022 te vervallen. Mocht het virus weer oplaaien, zodat het kabinet nieuwe maatregelen aankondigt, dan kan het protocol weer geactiveerd worden.
Onderzoeksresultaten 'Thuis in de opvang’ en ‘Terug naar de opvang' zijn bekendOnderzoekers van de Universiteit Leiden hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar stressniveaus en het welbevinden van jonge kinderen (in het bijzonder baby’s) en hun ouders op het kinderdagverblijf, met name rondom de start.
Website Gratiskinderopvang.nlWat betekent goede, betaalbare – of zelfs gratis – kinderopvang voor kinderopvangorganisaties, medewerkers en ouders in Nederland? Om daar inzicht in te beiden, heeft de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) de nieuwe website www.gratiskinderopvang.nl in het leven geroepen. De BMK is voorstander van kinderopvang als basisvoorziening en wil dat met deze website laten zien.
Oproep | Wordt jouw artikel geplaatst in de KIDDO?Het accent van het komende nummer ligt op permanente educatie. Heb jij een visie op en/of concrete tips over dit onderwerp (of andere onderwerpen) voor collega's in de kinderopvang? We zien jouw artikel graag tegemoet!
Voorstel coronamaatregel: kerstvakantie langer, zomervakantie korterHet kabinet wil de zomervakantie komend schooljaar één week inkorten en de kerstvakantie met een week verlengen. Op die manier wil het kabinet anticiperen op een eventueel nieuwe coronavariant. In juni moet de knoop worden doorgehakt.
Bevlogen pedagogisch behandelaren gezocht!Auris is op zoek naar jou! Wil jij jouw kwaliteiten als pedagoog inzetten in een expertiseorganisatie op het gebied van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of doof/slechthorendheid? Wij zoeken voor onze behandelgroepen in de regio Utrecht/Houten bevlogen hbo-pedagogen die kinderen helpen het beste uit zichzelf te halen. Iets voor jou? Lees snel verder…
Kamerbrief evaluatie en monitor voorschoolse voorzieningenHet bereik van peuters die recht hebben op voorschoolse educatie is tussen 2017 en 2021 gestegen, gemeenten hebben veel inspanningen verricht om het bereik te vergroten. Het streven om te zorgen dat alle peuters gebruik kunnen maken van een voorschools aanbod is gehaald. Dit schrijft minister Van Gennip (SZW) aan de Tweede Kamer.
Enquête: Nederlandse kinderen angstig door oorlog in OekraïneDe oorlog in Oekraïne houdt kinderen en jongeren in Nederland volop bezig. Meer dan de helft van de 10- tot 18-jarigen denkt er vaak aan. Twee van de drie jongeren voelen zich verdrietig of angstig. Bijna de helft van de kinderen en jongeren is bang dat er ook in Nederland oorlog komt.
Brusselse kinderdagverblijven starten actie: ‘Nood aan Marshall-plan kwalitatieve kinderopvang’Enkele Brusselse kinderdagverblijven hebben elkaar gevonden om actie te voeren om structurele veranderingen te vragen in functie van kwalitatieve kinderopvang. “We hopen zoveel mogelijk andere kinderdagverblijven in Vlaanderen en Brussel mee te krijgen”, schrijven zij in een manifest gericht aan het kabinet van minister Beke.
Kijken: Videoclip Groentesoep. Maak van gezond eten een feest!

Peentjes en peultjes
Paprika en bleekselderij
Knollen komkommer en pastinaak
Knoflook en ui voor die pittige smaak"


Maak van gezond eten een feestje met de nieuwe videoclip Groentesoep! Het vrolijke nummer uit het muzikale doeboek Operapiraat van Jeroen Schipper kun je vanaf nu afspelen in de groep of thuis.
Kijk en zing mee!Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]