De nieuwe KIDDO:

KIDDO nr. 1 (2024): Baby's.Liefdevolle en veilige zorg voor de allerkleinsten


Waar het jaren geleden nog over kindjes, kleintjes en baby’tjes ging en de pedagogisch medewerkers/ professionals nog juffies waren, heeft het werken met baby’s een ware revolutie ondergaan. De kennis over onder andere de breinontwikkeling in de eerste 1000 dagen en de komst van de wet IKK hebben daarin een grote rol gespeeld.
Primaire reflexenIedere gezonde, pasgeboren baby beschikt over vele reflexen. Dit zijn aangeboren bewegingen die je niet met ‘de wil’ kunt aansturen en die al in de baarmoeder zijn ontstaan. Ze ontwikkelen zich in een vaste volgorde, binnen een vaststaand tijdsbestek en worden aangestuurd vanuit de hersenstam. Ze zorgen ervoor dat de baby voor, tijdens en na de geboorte kan overleven.
Baby's onder elkaarEen veelgehoord argument van ouders om hun kind naar de kinderopvang te brengen is dat ze samen met andere kinderen (van dezelfde leeftijd) kunnen spelen, iets wat zij thuis niet kunnen bieden. En dat klopt ook. Kinderen zijn van jongs af aan geïnteresseerd in elkaar. Ze kijken naar elkaar, maken contacten en spelen met elkaar of naast elkaar.
BabypraatWat er allemaal plaatsvindt in de communicatieve ontwikkeling van 0 tot 1 jaar is grandioos. Welke stapjes maken baby’s, wat kun je allemaal herkennen en hoe kun je daarop inspelen?
Meertaligheid op de babygroepMeertaligheid hoeft geen probleem te zijn als kinderen in beide talen een rijk taalaanbod krijgen. Binnen de kinderopvang is Nederlands de voertaal, maar steeds meer baby's groeien thuis op met een andere taal. In dit artikel beschrijven we hoe je samen met ouders kunt zorgen voor een rijke taalomgeving voor baby’s.
Onrustig babygedrag is heel normaal, maar wordt vaak als abnormaal ervaren. Onrustig gedrag, zoals huilen of onregelmatig slapen, kan zwaar zijn voor ouders en pedagogisch medewerkers, zelfs als er geen sprake is van ongewoon veel of heftige onrust. Hoe ga je hiermee om op de opvang? Hoe ondersteun je ouders met vragen rond ontevreden baby’s? Waar vind je betrouwbare informatie? Het prille ouderschap is een emotionele achtbaan.
Muziekcolumn: Een klein verdrietig biggetjeEen beetje een zielig liedje waarin een biggetje zijn moeder zoekt. Gelukkig loopt het goed af! Al luisterend en zingend leren de kinderen hoe de baby’s van verschillende dieren heten.
Met baby’s naar buitenNeem jij de baby’s op jouw opvang weleens mee naar buiten? Dit artikel neemt je mee in de wereld van buitenbaby’s. Het vertelt aan de hand van praktijkervaringen de waarde van het groen, beschrijft uitdagingen, nodigt jou als professional uit je eigen natuurcompetenties onder de loep te nemen en biedt inspiratie voor een eigen babytuin.
Op weg naar zelfvertrouwen en zelfstandigheidIn geen enkele periode van het leven leren en ontwikkelen we zo snel als tijdens onze eerste levensjaren. Hoewel iedere baby volwassenen nodig heeft om te overleven, is hij of zij niet hulpeloos. Vanaf de eerste dag is een baby druk aan het leren, ontwikkelen en ontdekken. Er is maar weinig dat een baby ‘zomaar’ doet. Welke voorwaarden zijn behulpzaam voor deze eerste stappen op weg naar zelfvertrouwen en zelfstandigheid, en wat kunnen volwassenen doen en juist beter laten?
Waardevolle overdrachten voor baby’sAan het eind van de ochtend of de middag vindt het overdrachtsgesprek plaats tussen de ouder en de pedagogisch professional. Je draagt de zorg voor het kind weer over aan de ouder.
Ontwikkelingskansen grijpen en creërenKinderen zijn de motor van hun eigen ontwikkeling. Tegelijkertijd speel jij als opvang-professional een belangrijke rol in het gestaag voort laten pruttelen van de ontwikkelingsmotor van de kinderen in jouw opvang.
Speelschema’s: spelen of ‘stout’ zijn?Een speelschema is herhaald gedrag dat ieder kind op een bepaald moment in zijn ontwikkeling laat zien. Het is een gedragspatroon dat opborrelt van binnenuit, kinderen kunnen het niet laten. Voor pedagogisch medewerkers is het belangrijk deze speelschema’s te laten ontstaan en te herkennen, om zo aan te sluiten bij het kind.
Sensitief communiceren met baby’sDe inzichten en vaardigheden uit de Gordon-methode blijken ook bij baby’s heel goed toepasbaar. Het vergroot de kwaliteit van de interactie op de groep. De babytraining wordt enthousiast ontvangen door de deelnemende pedagogisch medewerkers en leidinggevenden. Hier een inkijkje in enkele van deze inzichten.
Terug naar de basis, hoe breng je baby’s die veel huilen tot rust?Er wordt na een drukke periode of een vakantie vaak gezegd: ‘Zo! En dan is het nu weer tijd om even terug te gaan naar de basis’, of: ‘Nu weer terug naar normaal.’ Voor de ene persoon is het heel duidelijk wat je dan moet doen, voor de ander totaal niet. Want wat is precies die basis?
Initiatieven van baby’s herkennenBaby’s nemen de hele dag door initiatieven. ‘Zelluf doen’ kunnen ze nog niet zeggen, maar al wel laten zien. Aan de hand van verschillende ontwikkelingsgebieden volgen we baby Lotte (van 4 tot 14 maanden) in de kinderopvang.
Toemba toemba, baby’s beleven veel plezier aan muziekDe rol van liedjes en versjes is cruciaal voor de taalverwerving van jonge baby’s, lazen we afgelopen december in het nieuws. We lezen vaker dat muziek ‘goed’ is of ‘onmisbaar’ voor opgroeiende kinderen. Félice van der Sande neemt je mee in de betekenis van muziek voor jonge baby’s en geeft daarbij meteen een aantal praktische tips.
Meer autonomie = meer uitdagingVeiligheid staat voorop bij je werk in de babygroep. Je doet er alles aan om de baby’s een veilig gevoel te geven. Maar als we zo bezig zijn met de veiligheid, wordt het dan niet een tikkeltje saai voor de baby’s? In dit artikel vind je tips voor nieuwe uitdagingen.
Baby’s zijn van zichzelf mindfulKinderen worden, meestal, mindful geboren. Dat is namelijk enorm efficiënt. Zo kunnen ze zich door te leren snel en gemakkelijk ontwikkelen. Baby's zijn zich nog gewaar van wat er op dat moment is zonder daaraan woorden te kunnen geven. Zo zijn ze verwonderd als ze iets ontdekken. Nieuwsgierig naar wat er om hen heen te zien, horen, ruiken, proeven en voelen valt.
Zelfstandig spelenVrij spelen is van levensbelang, dat klinkt zwaar maar we kunnen er niet omheen. Onderzoek met zoogdieren die spelen – niet alle zoogdieren spelen – wijzen uit dat spelen van levensbelang is.
Hoe moeten wij de baby’s dragen?Baby’s doen legio verschillende prikkels op. De tastzin speel hierbij een belangrijke rol. Tastzin betekent het waarnemen/voelen doordat je iets aanraakt. Door aanraking, lichaamscontact en op een goede manier gedragen worden, kan de tastzin van de baby zich goed ontwikkelen.
Kinderen die een veilige hechting hebben ontwikkeld, weten dat hun verzorgers altijd voor hen klaarstaan. Ze ervaren en weten dat ze het in het leven niet alleen hoeven te doen als het even moeilijk wordt. Of het nu erom gaat dat ze een stressmomentje hebben, vermoeid zijn, ziek zijn of een regenboog aan emoties ervaren; deze kinderen zijn ervan overtuigd dat hun ouders (maar ook hun pedagogisch professionals op de groep) altijd in de buurt zijn om hen te helpen en te ondersteunen.
Uniek onderzoek naar binnenklimaat aan de TU Eindhoven Hailin Zheng heeft de uniekste babykamer van Nederland. Van de wereld zelfs. In zijn slaapruimte staan twaalf bedjes, opgesteld tegen een muur, zoals in een kinderdagverblijf. Verder struikel je er over tientallen snoeren, toe- en afvoerbuizen, verbindingskabels en vele sensoren. In een bedje ligt een levensgrote babypop, met meerdere slangen in haar achterhoofd.
KIDDO 2 2024 (Thema: buitenschoolse opvang). Oefenplaats voor het echte levenDe buitenschoolse opvang is veel meer dan leuke activiteiten organiseren. Als pedagogisch medewerker ben je op zoveel manieren cruciaal voor de vrijetijdsbeleving van kinderen. Een hele verantwoordelijkheid om de kinderen een fijne vrije tijd te laten beleven en te helpen ontwikkelen.
NIEUW | Werken met een persoonlijk pedagogisch plan in de gastouderopvang

Gastouders moeten vanaf 2025 permanente educatie volgen en zijn onder andere verplicht om een pedagogisch werkplan te hebben. Werken met een persoonlijk pedagogisch plan in de gastouderopvang helpt hierbij. In dit nieuwe boek staat informatie over de manier waarop een gastouder met pedagogische vragen kan omgaan.

NIEUW | Ella Egel is weg. Derde boek in serie om nieuwkomers taalsterker te maken

Het is heel warm in de tuin.
Er is al heel lang geen regen.
Dan zien Kim en Mark een egel.
Maar er is weinig eten voor haar.
Want er zijn geen wormen en torren.
Ze noemen de egel Ella.
Ze geven haar eten en water.
Maar op een dag is Ella weg.

Leden van Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) hebben op 13 mei 2024 bijna unaniem ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de kinderopvang van 1 juli 2024 tot 31 december 2024. Eerder hadden de leden van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) al ingestemd. Het is nu aan de leden van vakbonden CNV en FNV om de cao definitief te verklaren.
Andersgekwalificeerde beroepskrachten toegestaan in kinderopvang per juli 2024Professionele musici, sporters en andere experts met een specifiek talent of expertise kunnen vanaf 1 juli 2024 aan de slag in de kinderopvang. Deze zogenoemde ‘andersgekwalificeerde beroepskrachten’ kunnen worden ingezet om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. De formatieve inzet van deze andersgekwalificeerde beroepskrachten biedt volop kansen om het programma van de buitenschoolse opvang te verrijken.
Met de nieuwe modelleidraad Toezicht & Handhaving Kinderopvang helpt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten bij het opstellen van een eigen lokaal beleidsstuk. De VNG geeft in de nieuwe leidraad advies over het invullen en vastleggen van toezicht en handhaving op de lokale kwaliteit van kinderopvang en voorschoolse educatie.
Pedagogisch professionals in de kinderopvang krijgen 2,5 procent salarisverhoging en stagevergoedingen gaan flink omhoog. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en vakbonden FNV en CNV hebben op 24 april 2024 een principeakkoord bereikt over een overgangscao voor de kinderopvang. De overgangscao loopt van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024.
Nieuwe Kinderopvangraad biedt gevraagd en ongevraagd adviesOp 25 april 2024 vond de oprichtingsvergadering plaats van een nieuw initiatief: de Kinderopvangraad. Deze raad richt zich op erkenning, herkenning en borging van de waarde van kinderopvang voor kinderen van nul tot dertien jaar. Dat doet dit het door onafhankelijk advies te geven over kinderopvang en zo de waarde van kinderopvang te onderbouwen. ‘De relatief jonge kinderopvang in Nederland is nu volwassen aan het worden en daar hoort een onafhankelijk adviesorgaan bij.’
Pedagoog prof. Micha de Winter: Voeden we kinderen te individualistisch op? (video)Ouders van nu krijgen regelmatig het verwijt hun kinderen te beschermend op te voeden. Het kind staat centraal en moet optimaal worden voorbereid op onze steeds competitievere samenleving. Creëren we daarmee een generatie die te individualistisch is en niet met tegenslag kan omgaan? Pedagoog prof. Micha de Winter van de Universiteit van Utrecht (UU) pleit voor een opvoedstrategie met meer oog voor anderen in de samenleving. Dat vertelde hij onlangs tijdens een lezing op Studium Generale Universiteit Utrecht van de UU.
Nederland moet worden voorbereid op een nieuwe mazelengolf en daarom zijn extra maatregelen nodig. Dat adviseren experts van het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT vreest dat binnen afzienbare termijn duizenden kinderen mazelen krijgen door de afgenomen vaccinatiegraad.
Aanpassingen kinderopvangtaaleis 3F Nederlands vanaf 2025De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet drie voorstellen om de taaleis IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) aan te passen. Deze nieuwe taaleis gaat in Nederland op 1 januari 2025 in. De taaleis heeft als doel een rijke taalomgeving te bieden, omdat dit belangrijk is voor de taalontwikkeling van jonge kinderen.
FNV: Ruim 8.200 handtekeningen onder petitie ‘Waardering voor Kinderopvangprofessionals’Het is een krachtig en duidelijk signaal. Binnen een week stonden er 8.243 handtekeningen van ouders, medewerkers, werkgevers en sympathisanten onder de petitie ‘Waardering voor Kinderopvang Professionals’. FNV Zorg & Welzijn startte de petitie omdat de onderhandelingen voor een nieuwe cao Kinderopvang dreigen vast te lopen. Deddy Dorenbos, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘We willen een cao die recht doet aan de belangrijke rol die kinderopvangmedewerkers vervullen in de ontwikkeling en zorg van de generaties van de toekomst.’
Maak je eigen harp of gitaar | Muziekplezier in KindermuziekweekOp 5 april begint de Kindermuziekweek. Daarom delen we leuke muziekopdrachten voor op de groep. Ga aan de slag en maak van de Kindermuziekweek een feest! De muzikale week duurt van 5 tot en met 14 april. Het thema is dit jaar 'energie'. Daarom gratis opdrachten en boeken waar je energie van krijgt!
Bestel nu| KIDDO 1 (2024): Baby's. Liefdevolle en veilige zorg voor de allerkleinsten

Investeren in een goede start is van levensbelang, deze eerste fase is bepalend voor de rest van het leven, zeker als het gaat om een veilige hechting. Als pedagogisch medewerker kun jij hier een belangrijke bijdrage aanleveren. Daarom staat de eerste KIDDO van 2024 in het teken van baby’s.

Voorstel: gastouders hoeven zich niet aan eisen speeltoestellen en kinderbedden te houdenHet kabinet wil de gastouderopvang uitzonderen van de verplichting om aan het ‘Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023’ (WAS 2023) te voldoen. Daarvoor is een wijziging van een algemene maatregel van bestuur (AMvB) nodig, welke ter internetconsultatie wordt gepubliceerd.
Nieuwe medewerkers in de kinderopvang zijn hard nodig. Daarom is Kinderopvang werkt! gestart met de nieuwe wervingscampagne ‘Kleine stappen, grote dromen’. De campagne moet het belang van enthousiaste en gemotiveerde professionals laten zien en is gericht op zij-instromers, herintreders, studenten met een bijbaan, mbo-2 starters en mannen.
Conferentie REGGIO EMILIA in NederlandSamenwerking TOEVAL GEZOCHT en de Buitenkans
Datum: 19 april 2024 in Prodent Fabriek, Amersfoort met medewerking van Reggio Children
Mediawijsheid voor kinderen: tips om veilig mee te doen in een digitale wereldIn de huidige digitale samenleving groeien kinderen op met de constante aanwezigheid van de digitale wereld. Ze gebruiken mediaplatforms om te leren, te communiceren en zich te vermaken. Hoewel het internet veel mogelijkheden biedt, brengt het ook risico's met zich mee, zoals online privacyproblemen, cyberpesten, nepnieuws en concentratieproblemen. Het laatste heeft de overheid proberen aan te pakken door het invoeren van het mobieltjesverbod in het voortgezet onderwijs dat vorige maand is ingegaan.
Alfje, het letterbeest | Tekstloze versie nu in acht talen!

Naast de hardcover is er ook een tekstloze versie verschenen. De tekstloze e-versie is bedoeld voor iedereen die het avontuur van Alfje in zijn eigen woorden wil vertellen in een andere taal dan het Nederlands. 

Burgemeesters, wethouders en wijkagent lezen voor en delen 250 keer 'Kat Kaat is weg' uit

Ook nieuwkomersklassen vieren op woensdagochtend 24 januari het Nationale Voorleesontbijt. Burgemeesters Koen Schuiling en Jan van Zanen lezen in Groningen en Den Haag voor aan jonge nieuwkomers uit het prentenleesboek Kat Kaat is weg dat specifiek voor hen gemaakt is. Drie wethouders doen dat in Amsterdam en Utrecht. In Zaltbommel neemt een wijkagent deel aan de feestvreugde; scholen en klassen ontvangen exemplaren van Kat Kaat is weg, dat is uitgegeven door Uitgeverij SWP.

De Nationale Buitenlesdag | Natuurbeleving voor jonge kinderen

Morgen wordt voor de negende keer de Nationale Buitenlesdag georganiseerd door IVN Natuureducatie. Op deze bijzondere dag roept IVN leerkrachten op om hun klaslokalen te verlaten en les te geven in de buitenlucht. Vakken als wiskunde en taal kunnen namelijk ook uitstekend worden onderwezen in de buitenlucht. De boeken In het sprookjesbos en Op een onbewoond eiland helpen hierbij. Deze boeken voor basisschoolleerlingen zijn namelijk gericht op natuurbeleving.

Beluister het fragment van de familie Noot Blues uit het boek De ladder van ToontjeOp een dag besluit Toontje om muzikant te worden. Zijn moeder vertelt hem dat hij eerst noten moet leren lezen. Maar Toontje wil niet leren, hij wil spelen! Die nacht belandt hij door een muzikale wervelwind in Muziekland. Samen met Melody Notitia en de familie Noot beleeft Toontje de spannendste avonturen. Als hij de volgende morgen weer wakker wordt, denkt hij dat hij alles heeft gedroomd. En dromen zijn bedrog ... of misschien toch niet?
NIEUW | De ontevreden baby. Nieuwe inzichten over voeding, slapen en huilen

De ontevreden baby is een revolutionaire, nieuwe benadering om voor je baby te zorgen. De eerste maanden na de geboorte van een baby kunnen uitputtend zijn en pogingen om tot snelle oplossingen te komen, zijn vaak een deel van het probleem. Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]