De nieuwe KIDDO:

Volledig in teken van 'Verschillende culturen in de kinderopvang'

KIDDO

Alles op z’n tijd (voorwoord)Ik lees tijdens taalles Prinses Kevin voor aan een jongetje uit Eritrea. Het prentenboek gaat over Kevin die zich voor het schoolfeest als prinses verkleedt. Het jongetje uit Eritrea wordt boos. Hij heeft nog nooit zo’n stom boek gezien! In hun land mag een jongen geen prinses zijn! Ik probeer nog uit te leggen dat het in Nederland wel mag, maar daar wordt hij alleen maar bozer van.
Gewoon verschillendDe kinderopvang is een mini-samenleving waar kinderen, na gezin en familie, vaak als eerste mee in aanraking komen. Binnen deze mini-samenleving kunnen we kinderen leren hoe met elkaar om te gaan. Opvoeden betekent onder andere kinderen laten kennismaken met diversiteit en op die manier te leren kijken naar het leven. Hier ligt zowel een belangrijke kans als een grote verantwoordelijkheid voor de kinderopvang, het kindcentrum en de basisschool.
Een prinses hoeft niet wit te zijnSteeds meer prentenboeken laten iets zien van de diversiteit in de samenleving. De vraag is of die boeken de kinderopvang en het onderwijs wel voldoende bereiken. Waarom is het belangrijk om kinderen in aanraking te brengen met personages die op allerlei manieren van elkaar kunnen verschillen?
De taal die we allemaal sprekenMuziek kan bijdragen aan een rijk wereldbeeld voor opgroeiende kinderen. Muziek is een taal. Het is zelfs een soort ‘oer-taal’ die voorafgaat aan alle andere talen met woorden. Melodie, ritme, timing: al deze elementen van taal zitten besloten in muziek. Niet voor niets is de taal van muziek voor iedereen te begrijpen. Of je bepaalde muziek mooi of leuk vindt, hangt van andere dingen af, bijvoorbeeld of je openstaat voor iets ‘anders’ dan wat jij kent.
Ouderparticipatie bevorderen in Ouder & Kind café De HuiskamerKinderopvang is meer dan een zakelijke overeenkomst tussen een kinderopvangorganisatie en ouders. In Ouder & Kind café De Huiskamer in Lochem zien ouders en kinderopvang elkaar als partners bij de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Zo moeilijk kan ouderparticipatie toch niet zijn?
Steeds met een andere invaller werken, tot het laatste moment het rooster niet rondkrijgen, een manager die nog een keer aan je vraagt of je extra wil werken, allemaal niet fijn. Hoe ga je daarmee om? Welke oplossingen zie je voorbijkomen? Eentje is de zij-instromer… Die zijn er in soorten en maten. Hoezeer kun je de zij-instromer een welkom gevoel geven?
'Mag ik er zijn, zoals ik ben?' is een vraag waar jonge kinderen erg mee bezig zijn. De voorschoolse leeftijd is immers dé leeftijd bij uitstek waarin de identiteit gevormd wordt. Het is echter ook de leeftijd waarin de eerste vooroordelen opduiken.'Mag ik er zijn, zoals ik ben?' is een vraag waar jonge kinderen erg mee bezig zijn. De voorschoolse leeftijd is immers dé leeftijd bij uitstek waarin de identiteit gevormd wordt. Het is echter ook de leeftijd waarin de eerste vooroordelen opduiken.
Ik zie jou, zie jij mij? Hoe cultuursensitief ben jij?Werk jij op een groep met een grote internationale en culturele diversiteit? Dan is het fijn om je bewust te zijn van jouw eigen cultuursensitiviteit. Dit begint door kritisch naar jezelf te kijken.
Op veel kindercentra spelen kinderen met verschillende culturele en etnische achtergronden samen. Maakt dit verschil voor kinderen iets uit als het gaat om conflicten en botsingen onderling? Hoe gaan leidsters met deze verschillen om? En hoe zien ouders dit? De auteurs hebben hier jarenlang observatieonderzoek naar gedaan in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
Met beleidsmakers uit de gemeenten Amsterdam, Berlijn, Gent, Kopenhagen, Ljubljana en Rotterdam hebben wij gedurende drie jaar onderzocht hoe sociale inclusie bevorderd kan worden in zowel de dagelijkse praktijk op kinderopvang en basisschool, als aan de opleidingen van de pedagogisch professionals en in het stedelijk beleid. In dit Europese project over sociale inclusie lag de focus op kinderen van 0 tot 8 jaar
Spelen in verschillende culturenSpelen is een afspiegeling van onze samenleving. De verschillen komen voort uit cultuur en omstandigheden: het klimaat, de rijkdom, de ruimte, gewoonten, normen enzovoort. De aspecten van spelen die men belangrijk vindt, kunnen overal anders zijn. Weet hebben van verschillen draagt bij aan het begrijpen waarom kinderen spelen zoals ze spelen.
Spelen met poppen gebeurt in alle kindercentra en scholen, evenals het vertellen of voorlezen van verhalen. Verhalen met poppen zijn vooral bekend uit de poppenkast. Sommige beroepskrachten gebruiken in hun groep of klas een speciale pop of knuffel als herkenbaar vriendje voor de kinderen.
Reserveer nu: KIDDO 2 2023. Thema: Preventie. Voorkomen dat er problemen ontstaan

Van taal tot bewegen. En van mediagebruik tot het leren aangeven van je eigen grenzen. De kinderopvang is dé plek waar meer dan een miljoen kinderen uit Nederland en België wekelijks een of meerdere keren naartoe gaan.
Als kinderopvangmedewerker kan je er actief aan bijdragen om problemen te voorkomen. Ook als er (al) problemen zijn, kan jij als pedagogisch professional hulp bieden en/of inschakelen. Daarom staat dit nummer in het teken van preventie
 (verkrijgbaar vanaf € 4,95).

Zieke werknemers? Dit moet je weten

Heb jij een eigen kinderopvang? In de winter kom je er dan haast niet omheen: zieke medewerkers. Jouw personeel loopt per slot van rekening de hele dag tussen de snottebellen. Een lichte verkoudheid valt vaak wel te overbruggen, maar wat als werknemers een langer verzuim hebben? Bijvoorbeeld door ziekte, een burn-out of een langdurige blessure. In dit artikel lees je wat je dan allemaal moet regelen en hoe je ziekteverzuim zoveel mogelijk kunt voorkomen. 

 
Helft medewerkers kinderopvang krijgt ‘attenties’ om vooral te blijven werkenIn de kinderopvang is nog steeds een groot personeelstekort, het grootst in de buitenschoolse opvang. In de bso nam het aantal organisaties met een personeelstekort in de afgelopen maanden opnieuw toe. In de peuteropvang en dagopvang nam dit aantal juist af. Dit blijkt uit de arbeidsmarktpeiling die Kinderopvang werkt! hield in maart 2023.
Op dinsdag 9 mei heeft WOMEN Inc. namens tientallen organisaties (waaronder jeugdzorg Nederland, FNV en BMK) het manifest ‘Fix het kinderopvangsysteem’ overhandigd aan leden van de Tweede-Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het manifest roepen de organisaties de politiek op om vaart te maken met de invoering van het nieuwe kinderopvangstelsel én ervoor te zorgen dat dit gratis, goed en zonder toeslagengedoe is.
'Dag van het Kinderdagverblijf', Friedrich Fröbel in zonnetjeVandaag is het de 'Dag van het Kinderdagverblijf'. Op deze dag vieren we de voorschoolse opvang voor jonge kinderen (baby's en peuters) en eren we Friedrich Fröbel, de bedenker van het concept "Kindergarten". Vandaag de dag gebruiken we geregeld het woord fröbelen, een tastbare herinnering aan Fröbel.
Opnieuw hoge indexering toeslagtarieven kinderopvang 2024 verwachtJaarlijks worden de maximum uurtarieven van de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Na een record-indexering van 7,32 procent voor dagopvang en buitenschoolse opvang en 5,06 procent voor de gastouderopvang in 2023, wordt voor 2024 opnieuw een hoge indexering van het kinderopvangtoeslagtarief verwacht. Dat heeft Bureau Buitenhek berekend op basis van de meest recente ramingen (CEP 2022) van het Centraal Planbureau.
In tijden van personeelskrapte doen organisaties er alles aan om medewerkers binnen te halen en te behouden. Van bonussen bij in dienst treden tot dienstfietsen en cadeaus voor aanbrengen van nieuwe medewerkers. Ook een nieuwe functie creëren die beter betaalt dan de cao bepaalt én een periodiek uitkeren bovenop de cao zijn wettelijk toegestaan, meldt de commissie naleving cao kinderopvang.
Kwaliteitscode Kinderopvang: ‘Voor een blijvend kwalitatief hoogstaande en toegankelijke kinderopvang’Vooruitlopend op de aangekondigde stelselwijziging kinderopvang hebben zes kinderopvangorganisaties hun verantwoordelijkheid genomen voor een blijvend kwalitatief hoogstaande kinderopvang die voor iedereen toegankelijk is.
Nieuw | Behandeling bij stress en burn-outUit onderzoek (2022) van het CBS naar werkdruk en arbeidstevredenheid in de sector zorg en welzijn, blijkt dat medewerkers in de kinderopvang de meeste werkdruk ervaren van alle zorgbranches: 61 procent van de medewerkers in de kinderopvang vindt de werkdruk te hoog. Wat kun je als behandelaar doen wanneer iemand de dupe is geworden van werkdruk, stijl van leidinggeven en/of eigen perfectionisme?
Oproep | Wat doen jullie aan preventie?Heb jij een visie op en/of concrete tips over preventie in de kinderopvang? We zien jouw artikel graag tegemoet!
NIEUW | Iedere taal is een wereldOp school, de BSO of in de kinderopvang: Je hebt met verschillende mensen te maken. Tussen culturen bestaan grote verschillen over de vraag hoe men hoort te communiceren. In sommige culturen is het uiten van emoties een signaal van oprechte bedoelingen. In andere kent men juist aan zelfbeheersing de hoogste waarde toe en ziet men het uiten van emoties als teken van geestelijke onvolwassenheid. Sommige mensen formuleren de boodschap tussen de regels door. Anderen verlangen juist een duidelijke boodschap, zonder omwegen. En zo zijn er nog talloze andere verschillen tussen culturen als het gaat om communiceren.
Bestel nu: KIDDO 1 2023 (Thema: Verschillende culturen in de kinderopvang)

Elk kind is anders. Of het nu gaat om kleur, karakter, afkomst, gedrag, lichaam of de samenstelling van het gezin waarin die opgroeit. De samenleving wordt steeds gevarieerder. De kinderopvang is dé plek waar kinderen voor het eerst kennismaken met een mini-samenleving na het gezin en de familie. Hier ligt dus een hele belangrijke kans én verantwoordelijkheid voor de kinderopvang en gastouders. Dit is immers bij uitstek een plek waar we kinderen op een speelse manier vroeg kunnen leren hoe we met elkaar omgaan.

Daarom staat deze KIDDO in het teken van de verschillende culturen in de kinderopvang (verkrijgbaar vanaf € 4,95). 

Maatschappelijke kinderopvang wil prijsplafond uurtarievenOnderzoekers van de Rebel Group hebben, in opdracht van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) een rapport uitgebracht, waaruit blijkt dat er grote prijsverhogingen voor ouders kunnen ontstaan als de overheid niet stuurt op de prijs van kinderopvang. Ouders gaan veel meer betalen als de prijs veel hoger is dan het normbedrag waarover ouders 4 procent betalen en de overheid 96 procent, zoals in de huidige kabinetsplannen voor ‘gratis’ kinderopvang staat.
Bakken voor KiKaDe maand maart is bakmaand bij KiKa. De stichting roept bso's, kinderdagverblijven, gastouders én bakliefhebbers op om samen met de kinderen te bakken én geld op te halen voor kinderen met kanker.
Ontdek hoe je als kinderopvang stappen zet op gebied van meertaligheid

Kinderen op jonge leeftijd al vaardig maken in meerdere talen en met meertalige dagopvang de overgang naar meertalig basisonderwijs makkelijker maken. Met die uitgangspunten in het achterhoofd wil het Nederlandse kabinet beperkte meertalige dagopvang in de kinderopvang wettelijk mogelijk maken. Op het wetsontwerp dat dit regelt, heeft iedereen tot eind januari 2023 kunnen reageren via een internetconsultatie.

Volg de erkende training Pedagogisch coachVolg de erkende training Pedagogisch coach voor slechts €250,- met inzet van jouw STAP-budget. Meld je voor 26 febr. aan!
Nieuwe cao kinderopvang: medewerkers krijgen er gemiddeld 11,86 procent bijVakbonden FNV en CNV hebben met de Nederlandse werkgevers in de kinderopvang op 8 februari 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao. De lonen stijgen in 18 maanden met gemiddeld 11,86 procent. Door een aanpassing in het loongebouw komen ook de laagste lonen boven de 14 euro per uur.
Fors meer ouders betalen kinderopvang niet op tijdBetaalproblemen bij gezinnen komen vaker voor en sinds de zomer is dat ook te merken bij de kinderopvang. Incasso-organisaties GGN en Flanderijn zien dat het aantal openstaande bedragen dat zij opeisen namens de kinderopvang sinds afgelopen zomer is toegenomen met 15 tot 20 procent. Het gaat om duizenden ouders.
Groentesoep met een ijsje toe. Interview Jeroen Schipper

Jeroen Schipper is een bekende naam voor wie ‘iets’ doet met kinderen en muziek. Hij publiceerde onder meer zeven liedbundels, schrijft liedjes voor 123ZING en Kleuteruniversiteit en won in 2019 de Willem Wilminkprijs voor het beste kinderlied.

Meer werknemers in kinderopvang, maar vacaturegraad hoger dan ooitTussen 2019 en 2022 zijn er in de kinderopvang 20.000 werknemers bij gekomen, maar dat was niet voldoende om aan de stijgende vraag naar personeel te voldoen. In het tweede kwartaal van 2022 stonden tegenover elke duizend banen 55 vacatures. Het is de hoogste vacaturegraad ooit gemeten in de kinderopvang. Dit blijkt uit cijfers van het CBS voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).
Toolkit uitleg kinderopvangtoeslag nu ook in Oekraïens en RussischNu Oekraïense vluchtelingen in Nederland mogen werken, kunnen ze ook in aanmerking komen voor financiële ondersteuning voor kinderopvang, de kinderopvangtoeslag. Voor oudervereniging BOinK is dit een reden om, met steun van het ministerie van SZW, de toolkit uitleg kinderopvangtoeslag ook in het Oekraïens en Russisch uit te brengen.
Nu verkrijgbaar: KIDDO 4 2022 (Thema: Muziek)

Muziek is ongelooflijk belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dat blijkt uit talloze studies.  Muziek heeft een kalmerende werking, een positief effect op de taalontwikkeling, draagt bij aan verbetering van de motoriek en zorgt ook voor een uitstekende sfeer op de groep. 

Er zijn natuurlijk nog veel meer redenen waarom muziek een positief effect heeft op de ontwikkeling van een kind. Wist je bijvoorbeeld dat muziek ook een positief effect heeft op het intelligentieniveau? (verkrijgbaar vanaf € 4,95)

NIEUW | Het dappere durf-en-doe-boek. Hoe je door te oefenen minder bang wordt

Iedereen is wel eens bang of durft iets nog niet, dat is heel normaal. Maar als je iets eigenlijk wel graag wilt kunnen, maar nu nog te bang bent, dan kan je wel wat hulp gebruiken.

Het dappere durf-en-doe-boek, is een werkboek, speciaal geschreven voor kinderen tussen de 6 en 9 jaar, hun betrokken ouders/opvoeders, onderwijzers en/of hulpverleners.

NIEUW | Bodypercussie. Grooven met groepen

Met meer dan zestig video's om zelf stap voor stap aan de slag te gaan!

Bodypercussie is van alle tijden, leeftijden en culturen. Het is een smeltkroes van ritme, dans, beweging en sociale interactie waar (bijna) iedereen aan kan meedoen, omdat je alleen je lijf nodig hebt.

Koester het kind in jezelf, hoe geduldige Mirjam haar geduld verloorMiriam houdt van haar werk op het kinderdagverblijf. Ze heeft het naar haar zin met haar nieuwe groep en geldt als toonbeeld van begrip en geduld. Met allerlei onverwachte situaties in de groep kan ze goed omgaan. Dan begint de kleine Laura, een meisje in haar groep, te huilen.
75 aanbevelingen voor verbetering Vlaamse kinderopvangEen lijvig rapport, met aanbevelingen die er niet om liegen. Volgens de parlementaire onderzoekscommissie naar misstanden in de Vlaamse kinderopvanglocaties van Kind en Gezin constateert zijn er twee jaar lang veel alarmerende signalen geweest die wezen op structurele problemen in het handhavings‐ en inspectiebeleid van de kinderopvang.


Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]